top of page
IMG_3791.jpg

REEDUCACIONS

PSICOPEDAGÒGIQUES

REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES

Les reeducacions es tracten de sessions individuals conduides per una psicòloga especilitzada en Diagnòstic i Tractament dels Trastorns de l' Aprenentatge i que presenta una àmplia experiència amb infants.

És un treball  d'acompanyament als diferents problemes derivats de les dificultats d'aprenentatge, Utilitzem el  suport de material molt variat que facilita la motivació i l'emoció mentre aprenen. Es busca a cada sessió que l' aprenentatge sigui significatiu. 

Al centre es treballa amb coordinació directa amb els pares i els altres professionals que portin cada infant (tutor/a, EAP, etc)

Sessions de 45 min.

bottom of page