ZINKING

ZINKING

Les classes de Zinking combinen l'aprenentatge per projectes amb activitats orientades a treballar de manera especifica habilitats personals tan importants com la resolució creativa de problemes, la intel·ligència emocional o el treball en equip.

1 hora.